Terlepas dari Halal Haramnya Musik

TENTANG MUSIK

31_6

QS. Luqman, 6 : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

Ayat ini berbicara tentang musik. Kalau masih bingung, mana kata “musik”nya? silahkan buka tafsir ibnu katsir, QS. Luqman, ayat 6. Insya Allah metodologi penafsirannya sudah tidak diragukan lagi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca lebih lanjut

Iklan

Kunci Sukses Kebangkrutan yang Sebangkrut-Bangkrutnya

1. Mencaci, salah tuduh, makan harta orang lain, membunuh & menyakiti orang lain (tanpa hak)

“Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?” Para sahabat menjawab,”Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda.” Tetapi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata : “Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada hari Kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, memakan harta orang lain, membunuh dan menyakiti orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka”. [HR Muslim no. 2581, at Tirmizi no. 2418 dan Ahmad (2/303, 334, 371), dari Abu Hurairah.]
Sumber: https://almanhaj.or.id/2714-jika-seseorang-tertimpa-pailit.html

Atau jika dibuka dari aplikasi hadits online app.lidwa.com, hadits senada saya temukan pada HR. Muslim, No. 4678 [2016-10-12, 04:25 pm]

Baca lebih lanjut